Eğitim Yönetimi

Etkinlik Tavimi

Tümü

DUYURULAR

Tümü

HABERLER

Detay

VİZYON ve MİSYON  

VİZYON ve MİSYONAna Bilim Dalı olarak vizyonumuz:       Kuram ve uygulamayı takip ederek,  eğitim ve okul sistemimizin ihtiyaç duyduğu yönetici ve müfettişler ile  üniversitelerimizin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; halen eğitim sisteminde öğretmen, yönetici ve müfettiş olarak görev yapan insan kaynağının mesleki yeterliklerini yükseltmektir. Ana Bilim Dalı olarak misyonumuz:     Eğitim biliminin, öğretim yöntem ve tekniklerini çok iyi bilen, sorgulayıcı araştırmacı, çağdaş anlamda donanımlı, açık fikirli, yeniliklere açık, alanında yeni ufuklar açabilen, ülkeve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı,üretici, öğretme yeteneği güçlü, çağdaş ve demokratik anlayışa sahip, idealist, profesyonel anlamda etkin ve yetkin, eğitim bilim dünyasının gereksinimlerini karşılayacak, genel kültürü zengin ve mezun oldukları alanda çalışabilecek tüm ölçeklerde Türkiye şartlarında aranan bilim insanları yetiştirmek,    Yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve mezun olan öğrencileri doktora yaparak akademik kariyerlerine devam etmelerini sağlamak,    Fakültede gerçekleştirilen çalışmaları işlevsel kılma ve fakültenin tanıtılmasına ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, eğitimin ülke geleceği ve demokrasinin kökleşip yerleşmesi konusunda toplumu bilinçlendirmek, Fakültede yapılmış ve yapılmakta olan yüksek lisans tezlerinin sanal ortama aktarmak, Fakültenin gelişmesinde önemli rol oynayan öğretim elemanlarına maddi ve manevi destek sağlamaktır.

...